Summer 2020

Harbor with many boats at Crete

Greece

 • Crete – TUI, Apollo, Ving
 • Rhodes – TUI, Apollo, Ving
 • Samos – Apollo
 • Zakynthos – Apollo
 • Skiathos – Ving
 • Karpathos – Apollo
 • Parga - Apollo, Ving
Houses by the sea in Antalya, Turkiet

Rest of Europe

 • Split (Croatia) - Kroatienspecialisten, Apollo, Ving
 • Cyprus (Cyprus)– TUI, Ving
 • Corsica (France) - Langley Travel
 • Palma de Mallorca (Spain) - TUI, Ving
 • Antalya (Turkey) - Ving