Go to content

Barino Italian Inspired Café

Barino logotype

Barino 意大利酒吧和咖啡厅提供正宗的意大利用餐体验, 如比萨饼配山羊奶酪与蜂蜜、意大利小吃、piatto di salumi misti,然后接着是经典的甜点,如提拉米苏。